We Are Church Intl.

Members

Sweden

 

Website

Vi Är Kyrka - Sverige

OM OSS

Vi är kyrka Sverige, VäkS är en självständig förening med egna STADGAR men är också knuten till We are Church International.