We Are Church Intl.

Equality for women is the way forward (Swedish)

Jämställdhet för kvinnor är den kristna vägen framåt

För 25 år sedan publicerades den påvliga rundskrivelsen ORDINATIO SACERDOTALIS den 22 maj, 1994, idag mer än när den publicerades står det klart att jämställdhet för kvinnor är den kristna vägen framåt.

Den dåvarande påven Johannes Paulus II reagerade då på att den anglikanska kyrkogemenskapen öppnat prästämbetet för kvinnor redan i mars 1994 genom att fastslå som definitiv kyrkolära att endast män kunde vigas till präster i den katolska kyrkan.

Påvens argument vilade på tre premisser

  •  Kyrkan saknar idag auktoritet att viga kvinnor till präster
  •  Maria, Jesu moder, vigdes aldrig till präst
  • Den obrutna traditionen

Idag håller inga av dessa premisser

  • Kyrkan har naturligtvis evangeliets auktoritet att viga kvinnor och sluta behandla dem som andra klassens kristna
  • Jesus vigde inga präster
  • Kvinnor hade ledande ställningar I kyrkan under flera århundraden

Kyrkan måste ständigt reformera sig själv för att vara trogen Kristi budskap om ömsesidig kärlek och för att urskilja tidens tecken. I dagens värld står det klart att kvinnor och män är fullt jämställda i Kristus. De måste därför vara fullt jämställda också i kyrkan.