We Are Church Intl.

Members

Sweden

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

Website

Katolsk vision

är ett forum för fri debatt mellan katoliker, andra kristna och allmänheten i övrigt. Kyrkans katolicitet gör att frågeställningarna är av intresse för alla.

I omkring 40 länder över hela världen finns katolska reformgrupper som gått samman i ett internationellt nätverk, We are Church/Wir sind Kirche. Dessa grupper vill verka för förnyelse och utveckling genom en öppen diskussion i Andra Vatikankonciliets anda.

Vi har tagit del av den internationella reformrörelsens program. Sedan har vi funderat och pratat med varandra en längre tid. Nu har vi kommit fram till några ståndpunkter som vi vill gå ut med offentligt. Vi hoppas på detta sätt få reda på hur stort intresset är i Sverige för ett tänkande som går åt detta håll. ”Vi” är redan nu fler än de som valt att symboliskt underteckna ett manifest.